top of page

Kraniosakrální biodynamika
a
Viscerální manipulace

Kontakt pro objednání kranio-visce terapie:

Barbora Šulcová

mobil: 777 227 973

email: barca.dogguru@gmail.com

 
Viscerální manipulace

 

Jedná se o manuální terapii, která navrací rovnováhu v těle, uvolňuje napětí v hlubokých strukturách měkkých tkání a obnovuje přirozený pohyb orgánů.

Volný pohyb je pro viscerální manipulaci základní myšlenkou definující zdraví. Tedy máme-li býti zdraví, je za potřebí, aby v našem těle volně proudila a cirkulovala energie. Pokud vnitřní orgány nemohou být z nějakého důvodu (zánět, operace, stereotypní pohyb, vadné držení těla, psychický stres, …) v rovnováze se svým okolím (svaly, fascie, šlachy, vazy, membrány, ostatní orgány, ...), v těle vznikají restrikce, energie nemůže volně proudit, a to má za následek rozvoj různých nemocí a funkčních poruch pohybového ústrojí.

V těle je opravdu vše navzájem propojeno. Krásným příkladem jsou fascie. V anatomické literatuře se fascie definují jako součást pojivové vazivové tkáně, tvoří obalové vrstvy orgánů a membránová spojení mezi kostmi, i přes rozdílnou skladbu plní stejnou funkci, a to regulaci pohybu. Fascie je vrstva tkáně, která obaluje tělo jako celek a všechny jeho části (svaly, snopce a snopečky, šlachy, kosti, orgány, cévy, nervy, …) od hlavy až k patě.

Tyto rozsáhlé fasciální řetězce, se jako trojrozměrná síť vláken táhnou skrz na skrz celým tělem a propojují všechny jeho části, poskytují mu oporu, částečně definují i jeho tvar a dokáží se přizpůsobit protažení do všech směrů. Mimo jiné slouží částečně i jako smyslový orgán pro vnímání našeho pohybu v prostoru.

Pokud tedy na příklad někde v těle dojde ke stažení fascií, ovlivní to řadu dalších funkcí v těle a jeho „součástek“. Mým oblíbeným příkladem jsou často se vyskytující srůsty v dutině břišní u fen po kastraci. Z těchto srůstů, když opominu jimi způsobený samotný tkáňový diskomfort, vedou většinou zvýšené tahy tkání do vylučovacích orgánů a ledvin, tyto tahy pak přímo ovlivňují kontinenci moči, mobilitu i motilitu orgánů samotných, a tedy kvalitu filtrace odpadních látek. Dále pak často nacházíme tahy vedoucí od kastrační jizvy skrze dutinu břišní až k bederním obratlům, tedy bez ošetření postupem času dochází k zvýšenému riziku rozvoje bolestí bederní páteře.

Toto je jeden ze základních principů osteopatické práce – propojení orgánů s pohybovým aparátem, kdy terapeut pracuje s vědomím, že místa vysokého napětí v těle (orgány, cévy, nervy), přenáší skrze fascie napětí na pohybový aparát (obratle, kosti, klouby, svaly, šlachy), který si s ním poradí lépe, respektive déle ho dokáže unést.

Pomocí viscerální manipulace neodstraňujeme pouze následky, ale hledáme samotnou příčinu vzniků problémů, tzv. primární lézy. V oblastech nejvyššího napětí pak uvolňujeme nežádoucí tahy, zvyšujeme cirkulaci tekutin, prokrvení orgánů a obnovujeme zpět dříve ztracenou harmonii v těle a nervové soustavě.

Viscerální manipulace je vhodná pro feny po kastraci a porodu, obecně po operacích dutiny břišní a dalších, k ošetření pooperačních jizev, při zažívacích obtížích, při inkontinenci, bolestech pohybového aparátu, harmonizaci hormonálního systému, obnovení normálních funkcí nervového systému, pro redukci spasmů v měkkých tkáních, při rozsáhlých artrotických změnách v těle a v mnoha dalších případech.

20220315-6.jpg
 
Propojení psa a člověka v terapii

 

V lednu 2022 tomu bylo 10 let, co jsem udělala první kroky a vstoupila na cestu fyzioterapie pro psy. Byly to úžasné roky, během nichž jsem prošla rozsáhlým, jak profesionálním, tak osobním vývojem a nalezla svůj vlastní styl práce, co se používání technik i komunikace s klienty a psy týče.

Postupem času se můj náhled na terapeutickou práci proměňoval a začalo mi čím dál tím více docházet, že tato práce není čistě jen o fyzioterapii pro psy, ale že je často i terapií pro klienta samotného, a že je to směr, kterým bych se do budoucna ráda vydala.

Na základě tohoto pochopení jsem připravila nový koncept terapií, který posouvá možnosti práce se psem i jeho majitelem.

Tento koncept práce je vhodný pro ty, kdo jsou ochotni vnímat svého psa jako svého průvodce, učitele a své zrcadlo.

Při této terapii pracujeme na vědomější úrovni s propojením klienta a jeho psího parťáka. To vše pomocí kraniosakrální biodynamické terapie, viscerální manipulace a terapeutického rozhovoru s klientem.

Pomocí tohoto konceptu práce je možné lépe poodhalit, co nám na fyzické i psychické úrovni svého zdraví náš pes zrcadlí, co nám to má říci a kde na sobě můžeme zapracovat my sami, jelikož uzdravovat efektivně svého psa můžeme pouze tehdy, začneme-li sami u sebe.

Tento způsob práce je vhodný pro toho, kdo je připravený hlouběji se otevřít novým možnostem práce se svým psem i se sebou samým. V dalších úrovních je možné domluvit se a popracovat s klientem i samostatně (bez psa). Naše sezení lze propojit efektivně s aromaterapií, harmonizující hudbou a očistnými bylinami.

Časový prostor pro kombinovanou kranio-visce terapii je 90 minut, během nichž si klient v úvodním povídání zvědomí svůj záměr (proč přichází), pak následuje samotná biodynamická a energetická práce se psem (dle toho, na co bude pejsek připravený) propojená s terapeutickým rozhovorem s majitelem a závěrečné sdílení.

Četnost opakování terapie je individuální, obecně však platí, že to, co se nám během sezení zvědomí, je potřeba nejdříve uvést do praxe a začít se psem žít.

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika je velice jemná celostní terapie, která v širším záběru uvádí do rovnováhy veškeré procesy v nás, a to nejenom na úrovni tělesné, ale i úrovni psychické a duševní.

Při kraniosakrální terapii se pracuje velice jemným dotekem, který uvolňuje napětí uložené hluboko v měkkých tkáních a centrální nervové soustavě. Pracuje se zejména v oblasti lebky, křížové kosti a páteře, která je tím nejdůležitějším energetickým kanálem našeho těla. Mezi lebkou a křížovou kostí proudí a pulzuje kraniální vlna, na kterou se terapeut naladí a pomocí speciálních dotekových technik uvádí pulzaci a kraniální systém do rovnováhy, aktivizuje a podporuje rytmus tzv. primárního dechu v tkáních klienta, čímž se zvětšuje vlastní schopnost těla k seberegeneraci a sebekorekci.

Velice účinně lze pomocí této techniky přispět k celkovému uvolnění v hlubších vrstvách organismu. Na úrovni fyzické lze pomoci odstranit dlouhodobě nahromaděné napětí v měkkých tkáních, rozvolnit hluboko uložené blokády pohybového systému, příznivě ovlivnit endokrinní, či trávící systém nebo třeba stavy po epileptických záchvatech a další.

Na úrovni psychických procesů lze pracovat se strachy, traumaty, stresem a různými vnitřními bloky, jelikož u ošetřovaného dochází k hluboké relaxaci.

Kraniosakrální terapie se krásně snoubí s viscerální manipulací, která pracuje v souladu s dechem a stimulací orgánů v těle a obnovuje jejich pohyb po přirozené ose.

Kraniosakrální a viscerální terapie
je vhodná pro:


neurologické pacienty (akutní i chronické potíže)
psy s vleklými chronickými potížemi různého druhu

psy s psychickými problémy
(strachy, agrese, přecitlivělost, závislé chování, problémy s příjmem potravy, obsese, separační úzkosti a pod.)
feny po kastraci či trpící falešnou březostí

a další....
20220315-7.jpg
20220315-27.jpg
20220315-30.jpg
bottom of page