top of page

Dornova metoda:
jak ji vnímám já

 
Dornova metoda: jak ji vnímám já

 

Co je to Dornova metoda, v čem spočívá, bolí to? To jsou asi nejčastější otázky na toto téma, které v ordinaci slýchávám od svých klientů.

Všechny varianty definice Dornovy metody se shodují v tom, že je to manuální technika, která navrací klouby a obratle dojejich původních správných pozic. Osobně však ráda tuto definici rozšiřuji ještě o další přívlastky, na které kladu velký důraz, a kterými je potřeba se při práci s psími klienty stoprocentně řídit.  Dornova metoda je pro mě tedy zejména jemnou a komplexní terapií užívanou při problematice bolestivosti pohybového aparátu. Jemná proto, protože by pejsek při ošetření v žádném případě neměl pociťovat bolest a komplexní proto, protože je potřeba pracovat nejen s kostmi a klouby, ale neméně důležité je připravit na práci i měkké tkáně, tedy svaly, šlachy a fascie. Dalším důležitým principem Dornovy metody je, že pracujeme pod lehkým tlakem palců či ruky terapeuta, a to za přirozeného kývavého pohybu končetin pejska. Žádný pohyb by neměl být proveden trhnutím a překročit práh bolesti.

Na práci se svalovým aparátem, šlachami a fasciemi je třeba klást důraz zejména z toho důvodu, že stejně tak jako my lidé, tak i psi si ať již při sportu, následkem úrazu, či během let života osvojí špatné pohybové stereotypy nebo jsou vystaveni jednostranné zátěži, kterou se svalstvo poté snaží kompenzovat. Takovýto zatuhlý sval pak následně táhne či drží kloub nebo obratel ve špatné poloze. Z mých zkušeností vyplývá, že ošetření pouze kosterního aparátu bez prvotního důkladného uvolnění okolních měkkých tkání není v zájmu pacienta, jelikož je  potřeba použít většího tlaku a efekt takové práce je pak podstatně menší a krátkodobější. Neuvolněná měkká tkáň si dobře pamatuje stav před ošetřením a velmi rychle se bude snažit vrátit klouby a obratle zpět do polohy, kde se nacházely před terapeutovým zásahem.

Dornova metoda je komplexní také proto, protože by v rámci ní neměl být ošetřen pouze jeden konkrétní kloub. Vezmeme-li totiž v úvahu, že příčina bolesti je často jinde, než v místě, které nás akutně trápí, a že bolest v jednom místě kompenzujeme přetížením jiné oblasti, logicky nám z této rovnice vyjde, že je nutné se na tělo dívat jako na celek, při práci postupovat systematicky a ošetřit nejen bolestivou oblast, ale také se zamýšlet nad tím, jak pejsek daný problém kompenzuje a po oblastech těchto kompenzací pátrat a snažit se předcházet upevňování případných vadných pohybových stereotypů, a tím přetěžování určitých svalových partií a druhotně vytvořeným blokádám.

Další otázky v pořadí, které je potřeba si klást, když chcete objednat pejska na ošetření Dornovou metodou jsou: Je pro mého pejska tato metoda vůbec vhodná? Jak vybrat terapeuta? Je potřeba nějaký speciální režim před a po ošetření? Musí se ošetření opakovat? Tyto otázky slýchám asi nejčastěji a pokusím se tedy shrnout  odpovědi na ně….Dornova metoda je skvělá a bezpečná, ale není všelékem a není zdaleka vhodná pro každého pejska. Toto je nutné mít na zřeteli zejména, když vybíráte terapeuta, který bude vašeho pejska ošetřovat.  Terapeut by měl mít certifikát o absolvování semináře, mít za sebou již nějakou praxi a výsledky a zejména se zajímat o případné kontraindikace, které by váš pejsek mohl mít. Měl by chtít vidět například rentgenové snímky a lékařskou zprávu pejska a pokud toto nemáte a terapeutovi se cokoli nezdá, raději by měl ošetření odložit a referovat vás na vyšetření k veterinárnímu specialistovi zaměřenému na ortopedii či neurologii a vhodnost ošetření s ním konzultovat. Všeobecně jsou kontraindikací pro komplexní ošetření například prodělané operace páteře (zde obzvláště je nutné mít se na pozoru, jelikož ošetření páteře Dornovou metodou u pejska po takovémto zákroku by mohlo nadělat více škody, než užitku), resekce kloubů, totální endoprotézy, čerstvé poúrazové a pooperační stavy, akutní záněty probíhající v těle, antibiotická léčba. Znovu připomínám, že opravdu dobrý a svědomitý terapeut se na vše raději vícekrát zeptá a pokud si nebude jistý, raději než aby riskoval a dělal z vašeho pejska pokusného králíka, ošetření odloží a počká na vyjádření veterinárního specialisty. Naopak Dornova metoda je vhodná a mám s ní velmi dobré zkušenosti jako s preventivním ošetřením pohybového a parátu u pejsků sportovců, pracovních pejsků a také u pejsků s diagnózou dysplazie kyčelních kloubů, kdy tato metoda může úspěšně předcházet tvorbě artrózy, zpomalovat ji a v neposlední řadě u lehčích případů i stupeň dysplazie zmenšovat.

Před samotným ošetřením a po něm se důrazně doporučuje, aby pejsek neměl žádnou větší fyzickou zátěž, a to z důvodu, že pokud přijde na terapii pejsek namožený a zatuhlý, bude celé ošetření méně efektivní, jelikož strávíme většinou spoustu času prací na uvolnění měkkých tkání a budeme rádi, pokud se vůbec dostaneme ke kostem a kloubům. Po ošetření je pak třídenní klidnější režim opravdu nutností, aby měly zmobilizované klouby a kosti čas si takříkajíc sednout a pohodlně se usadit ve staronových správných pozicích a svaly zůstaly uvolněné a netáhly nově usazené klouby a kosti zpět do špatných poloh. Po ošetření se také může dostavit takzvaná „bolest z přestavby“, což v praxi znamená, že se vám pejsek může například rozkulhat, zdát se více malátný, neochotný k pohybu, ale není čeho se bát, takováto fáze je běžným průvodním projevem procesu zvykání si kosterního a svalového aparátu na nově usazené a centralizované kosti a klouby, je  přechodná a v naprosté většině případů odeznívá během tří dnů.

Potřeba četnosti a intervalu opakování ošetření Dornovou metodou je individuální dle vážnosti stavu každého pejska a stáří problému. Obecně vzato však platí, že celkové ošetření je vhodné několikrát za sebou zopakovat v kratším časovém úseku, pokud řešíme problém akutnějšího charakteru. Preventivní ošetření je pak vhodné jednou za tři týdny až měsíc.

V neposlední řadě se klienti také ptají kdo může a kdo nemůže provádět Dornovu metodu. Zde bychom měli začít asi od úplného začátku. Takže na závěr malé historické okénko. Dornova metoda byla vyvinuta v sedmdesátých letech dvacátého století, pochází z Německa a je pojmenována po svém zakladateli Dieteru Dornovi, majiteli pily, který, jak se vypráví, si hnul při práci v lese s páteří a vyhledal tedy pomoc sedláka, o kterém se tvrdilo, že dokáže v podobných případech efektivně ulevovat od bolesti. Dieter byl sedlákovou léčebnou metodou fascinován natolik, že ji sám začal nejen praktikovat, ale i dále intuitivně rozvíjet a šířit mezi své žáky. Dieter Dorn si přál, aby byla metoda volně šířena a za celý svůj život, až do roku 2011, kdy zemřel, si nenechal metodu registrovat ochrannou známkou pod svým jménem. Dornova metoda, jakožto metoda, která nebyla vyvinuta odborníky z oblasti medicíny a fyzioterapie, a která nebyla nikdy registrována pod ochrannou známkou svého zakladatele, tedy stále spadá do skupiny alternativních přístupů, avšak prováděna by měla být pouze terapeutem, který obdržel osvědčení o absolvování kurzu u některého z renomovaných učitelů. Zvířecí Dornova metoda pak vychází z té lidské, akorát s ohledem na fyziognomii těla konkrétního zvířete, přičemž ostatní principy zůstávají veskrze nezměněny.

Co říci závěrem? Dornova metoda je efektivním a jednoduchým nástrojem k odstranění jak akutní bolesti, tak dlouhotrvajících problémů a blokád, je dobrou prevencí u sportovně a pracovně zatížených psů a v kombinaci s prací s měkkými tkáněmi a speciální masáží uvolňuje nahromaděné napětí v těle. V určitých případech, obzvláště po operacích páteře, ale není ošetření touto metodou vhodné, a tak, když se setkáte s tím, že terapeut například odmítne ošetřit určitou část těla vašeho pejska, má pro to pravděpodobně dobrý důvod.

Dornova metoda je skvělým pomocníkem jak pro člověka, tak pro psa......

 

V zodpovědných rukách, ve vhodných případech a s citem!

Mgr. Barbora Šulcová, CCRP

bottom of page